Rodinný dům ve Zdiměřicích

ZDM

Místo:
Zdiměřice u Prahy

Charakter projektu:
Novostavba rodinného domu

Začátek projektu:
2008

Realizace:
2011

Stavba se nachází na severním okraji obce Zdiměřice u Prahy, v ochranném pásmu Průhonického parku. Tato zóna je určena pro bydlení v rodinných domech a objektech rezidentního typu s hodnotně upravenými zahradami v ochranném pásmu Průhonického parku.
Objekt je situován na parcele mezi pozemky s rodinnými domy. Objekt ctí uliční čáru definovanou sousedy. Přístup a příjezd na pozemek je stávající z přilehlé komunikace.

Architektonické řešení
Navržená koncepce vychází především z nároků na využití formulovaných investorem, konkrétně striktního požadavku přízemního objektu na „L“ půdorysu, který umožňuje maximální zachování soukromí majitelů domu. Architektonické a dispoziční řešení objektu je elementární s důrazem na jasné a jednoduché funkční vazby. Obytné místnosti domu jsou vhodně orientovány ke světovým stranám, a zároveň přirozeně navazují na okolní zahradu, čímž prakticky rozšiřují prostor pro denní život. Koncepce domu tak respektuje přání investora na přirozené a nabízející se propojení interiérových dispozicí s venkovními prostory, resp. terasou s bazénem.
Hmota objektu je horizontální, fasády obrácené do veřejného prostoru jsou kompaktní v maximální možné míře. S touto uzavřeností kontrastují kompletně prosklené stěny do atria vyplněného terasou s bazénem. Střešní „lucerna“ nad obytnou místností při každém slunném dnu kreativně vytvoří jiné světelné efekty, a tak vygraduje celou kompozici domu.
Barevnost domu odráží minimalistické pojetí domu. S bílou barvou omítek v interiéru i exteriéru kontrastují antracitové rámy okenních výplní, tmavé dřevěné podlahy a dlažby.

Dispoziční řešení
Objekt je samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený s integrovanou garáží. Vstup do objektu je v centrální části dispozice. Jedno z křídel zahrnuje obytný prostor se začleněnou kuchyní a navazující intimní částí domu (ložnice, koupelna, pracovna). Ve druhém křídle jsou situovány dětské pokoje s vlastní koupelnou. Veškerý skříňový nábytek je vestavěn do výklenků ve stěnách.

Konstrukční řešení
Svislé nosné i nenosné konstrukce jsou navrženy z komplexního stavebního systému Porotherm. Obvodové nosné zdivo je navrženo z tvarovek Porotherm 30 P+D, nenosné příčky z cihel CV 14 tl. 150 mm.
Stropní konstrukce nad 1. NP je navržena jako monolitická železobetonová deska obousměrně pnutá v tl. 230 mm, předsazené markýzy jsou odděleny ISO nosníky.
Všechna okna, dveře a prosklené stěny ve fasádě jsou navrženy z hliníku, zasklené izolačním sklem. Dveře vnitřní jsou hladké, plné, bezfalcové do zárubně obložkové lakované. Výška dveří je 2200 mm.
Vytápění objektu: plynový kotel, podlahové topení spolu s podlahovými fancoily + plynový krb.