Rodinný dům ve Vraném nad Vltavou

Vrané n.V., Filip Ditrich

Místo:
Vrané nad Vltavou

Charakter projektu:
Novostavba rodinného domu

Začátek projektu:
2008

Realizace:
2011

Jedná se o novostavbu rodinného domu, proporcemi, formou a vnitřním uspořádáním reagující na orientaci pozemku ke světovým stranám, morfologii pozemku, okolní zástavbu a kontakt s přírodou kolem přehradní nádrže. Detailní tvarosloví domu je zcela současné, poukazující na dobu, ve které je objekt projektován. Objekt je osazen do terénu stoupajícím v ose východ – západ. Celkové převýšení terénu v rámci půdorysu RD činí zhruba 2m.

 Objekt je samostatně stojící, složený ze dvou hmot na obdélném půdorysu. Přízemí je výškově rozděleno do dvou úrovní, do patra je zvýšena pouze jedna hmota – polovina půdorysu objektu. Dům je zastřešen pultovými střechami se zakřivením, které plynule přechází do stěn a tvoří tak „záda“ objektu, obrácená směrem ven z pozemku. Mezi dvěma vzájemně posunutými hmotami vzniká intimní atrium, do kterého se obrací veškeré obytné místnosti v domě.

Vnitřní dispozici domu dominuje obytný prostor spojený s kuchyní s přímou vazbou na vnitřní bazén s příslušenstvím (prostor je možno maximální míře otevřít do zahrady). V blízkosti vstupu do objektu je situována pracovna / hostinský pokoj se samostatným zázemím a s možností izolace od zbytku objektu. Garáž pro dva automobily je integrována do hmoty objektu a je napojena přímo na předsíň.