Polyfunkční objekt v Kunraticích

VID

Místo:
Vídeňská ulice, Praha 4 Kunratice

Charakter projektu:
Novostavba polyfunkčního objektu

Začátek projektu:
2005

Realizace:
2007

Stavba je situována na nárožní parcele. Stávající vstup byl veden z ulice Vídeňské (frekventovaná dopravní tepna), druhá komunikace je neprůjezdná, slouží pouze pro přístup na pozemek souseda (sklady, provozovna). Sousední pozemek na Vídeňské ulici je zastaven vilou, hmotově i architektonicky kvalitním objektem.

Hlavní hmota objektu ctí půdorys stávající stavby, přístavba expanduje směrem odvráceným od Vídeňské ulice. Jedná se o rekonstrukci, resp. částečnou demolici a dostavbu druhého objektu.

Objekt po rekonstrukci slouží jako reprezentativní sídlo firmy investora (případně dalších firem) a bydlení. Forma a členění objektu jsou podřízeny tomuto účelu. Kompozice objektu je založena na vzájemném kontrastu tří hmot – širší nad stávajícím půdorysem, novostavby a propojovacího komunikačního krčku. Ten tvoří zároveň nejvyšší hmotu objektu. Širší část budovy – kvádr usazený na vylehčené (prosklené) fasádě parteru – je obložena keramickým fasádním systémem (Agrob Buchtal), novostavba má standardní fasádní plášť v kontrastní barvě. Výplně otvorů jsou hliníkové (přírodní elox).

Fasády jsou prosklené zejména na jižní a severní straně. Důvodem je potřeba odstínění od rušné komunikace Vídeňská (východní strana pozemku) a možnost výhledů do otevřené krajiny jižním směrem.

Po zhodnocení komunikačních vazeb pozemku a okolí se přemístil hlavní vstup do klidné boční komunikace, z rušné Vídeňské ulice se vstupuje pouze do komerčního prostoru.

Na pozemku je umístěno celkem 13 parkovacích stání, z toho 1 invalidní. 2 stání jsou navržena krytá – pod konzolou objektu novostavby a ve stávající garáži, přičleněné k novostavbě. Stávající suterén (polozapuštěný cca 1,5 m pod úroveň upraveného terénu) byl zachován, pouze se odstranily příčky. Prostor je využit pro účely skladování, archivu apod.

V přízemí vzniká otevřený prostor – komerční plocha (vzorková prodejna) se zázemím umístěným v nové přístavbě, kde je také byt správce. Výtah zajišťuje bezbariérový přístup do všech pater objektu.

V prvním patře (2. NP) jsou umístěny kanceláře. Pracovna ředitele je v novostavbě, tento prostor lze díky jeho velikosti využívat jako zasedací místnost se zázemím, je zde zajištěna přímá vazba na sekretariát a možnost relaxace na otevřené lodžii.

Druhé patro (3. NP) je obytné. Jsou zde umístěny 3 samostatné bytové jednotky. Byty nad stávajícím půdorysem jsou identické, osově symetrické. Byt v přístavbě je možné považovat za nadstandardní, zejména díky své klidové poloze a přináležející lodžii. V úrovni 4. NP je nad novostavbou střešní terasa.

Užitná plocha po rekonstrukci 565,7 m2, z toho bydlení v 3. NP 169,2 m2