Rodinný dům v Šestajovicích

SES

Místo:
Šestajovice u Prahy

Charakter projektu:
Novostavba rodinného domu

Začátek projektu:
2004

Realizace:
2006

Vila stojí na rovinném pozemku v uliční řadě nové zástavby rodinných domů na okraji obce Šestajovice. Ulice vede podél západní hranice pozemku, přístup a příjezd na pozemek je navržen z této stávající komunikace, východní fasáda se otevírá do zahrady. Garáž je začleněna do hmoty objektu.

Vila je určena pro bydlení jedné rodiny s možností dočasného ubytování hostů. Koncepce návrhu vychází z respektování charakteru zástavby obce, z polohy pozemku a z požadavků investora. Objekt je samostatně stojící, dvoupodlažní, částečně podsklepený, zastřešený soustavou pultových střech. Fasády jsou členěny velkými prosklenými plochami, směrem do zahrady vysokými francouzskými okny. Východní fasádě dominuje zimní zahrada integrovaná do základní hmoty domu. Architektonické a dispoziční řešení odpovídá funkčnímu členění, okna obytných místností jsou orientována do zahrady a k průhledům, s ohledem na vhodné světové strany.

Dispoziční řešení

Přízemí je určeno společenskému životu rodiny. Centrem vnitřní dispozice je obytná hala, na ni volně navazují další místnosti se společenskou funkcí: kuchyně, jídelna, obývací pokoj a zimní zahrada.

Z podesty schodiště ústícího do centrální haly je přístupná pracovna s vlastním hygienickým vybavením. Výškově je posunuta o půl podlaží, posunutí úrovní umožňuje vhodnější dispoziční vazby jednotlivých částí (společenských a soukromých).

Centrální obytná hala je v jedné své části dvoupodlažní, zajišťuje těsnější propojení přízemí s podkrovím, kde je umístěna klidnější soukromá část domu – ložnice, šatna, koupelna. Komunikační prostor druhého podlaží je formou galerie otevřen do haly.

Konstrukce

Svislé nosné konstrukce jsou vyzděny z tvárnic porotherm 40 p+d, vodorovné konstrukce jsou systémové – nosníky POT a vložky miako. Zastřešení objektu pultovými střechami tvoří prostá krokevní soustava, dřevěný krov je podporován ocelovou konstrukcí.

Povrch obvodových zdí je navržen v provedení hladká omítka s barevným nátěrem, části obvodových stěn jsou obloženy dřevěným obkladem. Výplně otvorů jsou dřevěné (europrofily), okna jsou zasklena tepelně izolačním dvojsklem. Pro vytápění je navrženo tepelné čerpadlo (princip vzduch-voda).