Rodinný dům v Jinonicích

Praha, Jinonice

Místo:
Praha Jinonice

Charakter projektu:
Novostavba rodinného domu

Začátek projektu:
2005

Realizace:
2006

Novostavba rodinného domu je usazena na pozemku v mírně svažitém terénu  s orientací sever-jih (fasáda do zahrady), sousedící parcely jsou zastavěny rodinnými domy. Na pozemek se vstupuje a vjíždí z ulice na severní straně. Parkováni v rámci pozemku zajišťují dvě místa v garáži a dvě na volné ploše před patrovou částí objektu. Tato volná stání jsou přístupná přes bránu s bočním posunem v rámci oplocení pozemku.

Mezi pozemkem a další komunikací ohraničující pozemek z jihu je přirozený terénní zlom výšky cca 1,5 m. V intimní části zahrady za domem, v prostoru vymezeném hmotami objektu, je dřevěná terasa doplněná instalací přírodních kamenných bloků.

Objekt je samostatně stojící, dvoupodlažní, zastřešený rovnými střechami s převýšenou atikou. Byl rozčleněn do tří kvádrů: část s hlavními obytnými prostory a přízemní integrovanou dvougaráží, komunikační krček (hala se schodištěm) a dvoupodlažní část s klidovými místnostmi (ložnice).

Dispoziční řešení

Ve východní přízemní části jsou umístěny hlavní obytné místnosti – dvojúrovňový obývací pokoj s přímou vazbou na jídelnu s kuchyní, technická místnost, prádelna, samostatné WC, komora a garáž.

Ve střední části (spojovací krček) je situována centrální hala s jednoramenným schodištěm. Jeho stupně jsou jednostranně kotveny do nosné zdi.

V západní části objektu se na úrovni přízemí nachází ložnice rodičů s přímým vstupem do šatny a koupelny, z předsíně je přístupná pracovna sloužící také jako hostinský pokoj. V patře jsou dva dětské pokoje s možností propojení, nebo oddělení dveřmi, koupelna s WC a chodba se zabudovanými skříněmi.

Stavební řešení

Rodinný dům je vystavěn v kombinovaném stěnovém systému. Na svislé nosné konstrukce jsou použity keramické tvarovky Porotherm 30 P+D. Na nenosné svislé konstrukce jsou použity tvarovky Porotherm 11,5 P+D. Objekt je ve všech svých částech zastropen železobetonovými deskami různých tlouštěk – 200, 220 a 280 mm. Objekt je zastřešen plochými jednoplášťovými nevětranými střechami s tepelnou izolací, která má zvýšenou akustickou odolnost vzhledem k poloze objektu pod leteckým koridorem letiště Ruzyň.

Fasáda je řešena jako kontaktní zateplovací systém, na zateplení je použit fasádní polystyren. Povrchy jsou tvořeny zatíranou tenkovrstvou omítkou. Výplně na fasádě jsou řešeny jako dřevěné (europrofil). Vnitřní dveře jsou dřevěné, obložkové.

Pro vytápění a ohřev TUV byl zvolen závěsný kotel na zemní plyn v provedení TURBO, navržený topný systém je teplovodní s nuceným oběhem vody. V 1. NP je podlahové vytápění kombinované s otopnými tělesy, v 2. NP jsou osazena otopná tělesa.