Obchodní a zábavní centrum s aquaparkem v Čestlicích

Místo:
Praha Čestlice

Charakter projektu:
Dostavba Aquaparku

Začátek projektu:
2006

Realizace:
2008

Návrh vychází ze základní myšlenky vytvoření dominantního objektu, obsahující zábavní, sportovní a částečně i obchodní část.

Kompozičně představuje dominantní objekt O&ZC centrální budovu o ploše 2750 m2 vloženou mezi tři bazénové haly – dómy se zasklenými transparentními střechami, každá o ploše cca 2100 m2.

Budova aquacentra má trojúhelníkovou základnu a je přístupná prostřednictvím lichoběžníku nákupního střediska, tvořícího její vstupní část. Architektura vstupní části objektu je charakteristická svou šikmou střechou a přetažením střešního pláště na část obvodového pláště, s minimalizací rozsahu zasklení obvodového pláště a střešních prosklených světlíků. Je navrženo pokrytí šikmých střešních ploch v exaktní formě titanzinkových kazet.

Střechy bazénových dómů jsou ve svých vrcholech vysoké 18,4 metrů. Jsou z velké části vyrobeny ze skla, což celou stavbu vylehčuje a spolu s rostlinami a přírodními materiály, umístěnými pod skleněnou střechou dává místu celoroční subtropické klima.

Na jižní straně budovy, vedle „Paláce vln“ a „Paláce dobrodružství“ je venkovní areál s bazény, terasami, barem atd. Vodní nádrže venkovních ploch i všech paláců jsou navzájem propojeny plaveckým kanálem.

Areál dále zahrnuje další samostatně stojící objekty – patrové parkoviště 1 a 2 a v  blízkosti poldru hotel****. V poldru mohou být soustředěna dětská hřiště a další zábavní atrakce pod širým nebem. Na areál bezprostředně navazují zastávky veřejné dopravy osob (BUS), a celý areál je pěšími přístupy propojen se zbývajícími částmi zóny.

Objekt O&ZC je posazen na technické podlaží (1.PP) s technologií vodního hospodářství, které je ze severu v úrovni terénu (ÚT 292,5 m n.m.) a na jihu je v zářezu (UT je zde 296,75 m n.m.). Rostlý terén je skloněn k severu s výškovým rozdílem v rozsahu pozemku cca 6 m.