Bytový dům na Novodvorské

Místo:
Novodvorská, Praha 4

Charakter projektu:
Novostavba bytového domu

Začátek projektu:
2003

Realizace:
2006

Podnož objektu tvoří přízemí s komerční plochou a polozapuštěný suterén s garážemi. Vlastní objekt tvoří dvě obytné sekce a jedna ubytovací sekce, orientované směrem k jihu do tvaru písmene U. Poslední podlaží sekcí jsou ustupující, obytná sekce ve vnitrobloku je pouze osmipodlažní.
Funkční využití ploch je navrženo v co největším souladu s charakterem tohoto území. Jedná se převážně o obytnou funkci, doplněnou garážemi pro obyvatele a blízké okolí a občanskou vybavenost. Plochy zeleně jsou navrženy zejména na střešní terase nad garážemi, podél budovy a ve dvoře.
Jednotlivé sekce jsou výškově diferencovány s ohledem na dostatečné oslunění všech bytů. Klidový prostor tvoří soukromá zeleň dvoru ohraničená oplocením. Část dvoru je řešena jako střešní zeleň na úrovni 2.n.p.
Z hlediska doplnění veřejných i soukromých prostorů základními elementy městského interiéru se jedná zejména o osvětlení, lavičky, koše a pískoviště. Povrchy tvoří převážně sadově upravená zeleň, včetně vzrostlých stromů, doplněná dlažbou chodníků a teras. Život do těchto prostor vnáší rovněž využití parteru pro pronajímatelné prostory.
Architektonické řešení objektu je podřízeno funkčnímu využití jednotlivých částí. Přízemí je charakteristické podloubím a výkladem pronajímatelného obchodního prostoru. Oba vstupy do bytové i ubytovací sekce jsou zapuštěny do objektu a prostory u výtahů jsou odděleny.
Fasády jsou členěny rytmem prostřídání balkonů a oken, směrem do ulice jsou výrazným prvkem pavlače. Poslední podlaží jsou částečně odsazená a byty využívají střešních teras.